T Ü B A V

Türk Bilim Araştırma Vakfı

Slide Left Slide Right

ETKİNLİKLER

TÜBAV Etkinlik Takvimi

HAKKIMIZDA

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) Ülkemizde çok farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katkılarıyla 1995 yılında kurulmuş 150 nin üzerinde Türkiyenin değişik üniversitelerinden öğretim elemanı, girişimci ve uzman üyeleriyle hizmet vermeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.
YÖNETİM KURULU

Türk Bilim Araştırma Vakfı 9. Genel Kurulu Toplantısı sonucunda oluşan yeni yönetimimiz:
Başkan: Fatma AYAZ (Prof.Dr., Gazi Üniv. Öğretim Üyesi)
Başkan Yardımcısı: Serdar YÜCESU (Prof.Dr., Gazi Üniv. Öğretim Üyesi)
Başkan Yardımcısı: Fatih M. ŞAHİN (Yük.Müh., TÜBİTAK Başuzmanı)
Genel Sekreter: Erol KURT (Prof.Dr., Gazi Üniv. Öğretim Üyesi)
Genel Sayman: Enver AYDOĞAN (Prof.Dr., Hacı Bayram Veli Üniv. Öğretim Üyesi)
Üye: Mustafa K. APALAK (Prof.Dr., Erciyes Üniv. Rektör Yardımcısı)
Üye: Halil İbrahim Ünal (Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Öğretim Üyesi)


VAKFIN AMACI

Türkiye’de bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeleri temin için çalışmalar yapmak, bilgi birikimini sağlamak ve bunu Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre yönlendirmektir . Genel faaliyet alanlarımız aşağıda sıralanmıştır: Ülkemizde ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel, siyasi, teknolojik, sanat, edebiyat, eğitim ve her türlü bilimsel konularda çalışmalar yapmak, yaptırmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek. Vakıf bünyesinde yukarıda bahsedilen konular ile ilgili proje, araştırma ve her türlü organizasyonu sağlamak için teknik ve sosyal dallarda araştırma ve inceleme grupları oluşturmak, bu gruplar vasıtasıyla disiplinler arasında bilgi alışverişini sağlamak. Yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalardan ilgli kişi ve kurumları haberdar etmek ve uygun stratejiler geliştirmek. Yukarıdaki temel presiplere bağlı olarak, ulusal ve uluslararası seviyelerde sempozyum, panel, konferans ve seminerler tertiplemek. Yerli ve yabancı şahıs, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek.

Birlikte, daha iyilerini yaparız.


45+
etkinliklerimiz

11+
işlevlerimiz

3+
projelerimiz


10+
sunumlarımız

İŞLEVLERİMİZ

Türk Bilim Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen işlevler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir:

 • Birçok sanayii tesisi ve teknoloji merkezine (Mercedes-Benz Türk A.Ş., F16 Tesisleri, Türk Traktör Fabrikaları, ASELSAN vb… gibi) teknik geziler düzenlenilmektedir. Bu geziler sonucu birçok özel ve resmi kuruluşla işbirliği gerçekleştirilmiş, bu kuruluşların üniversitelerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önemli seviyelerde destekleri vakfımız kanalıyla sağlanmaktadır.
 • Üyelerimize ve üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlere, teknoloji merkezleri yöneticileri ve personellerine yönelik yemekli toplantılar ve kokteyller düzenli aralıklarla gerçekleştirilerek üyelerimiz ve diğer katılımcılar arasındaki kaynaşmanın tesisi ve fikir diyaloğu oluşması sağlanılmakta, bu diyaloglar sonucu üniversitelerimizde geliştirilen teknolojinin Türk sanayiine aktarılması yolunda önemli adımlar atılmaktadır.
 • KPDS ve TOEFL gibi sınavlara hazırlık olması açısından yabancı dil kursları ve değişik konularda mesleki ve teknik bilgilerin aktarıldığı bilimsel ağırlıklı kurslar düzenlenilmekte, bu yolla da üyelerimiz ve ilgi duyan diğer tüm katılımcıların üst seviyede bilgi ve beceri ile donatılması sağlanılmaktadır.
 • Her yıl birçok ilim adamına ve bilimsel çalışma yapanlara Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Ödülleri adı altında teşvik edici ödüller dağıtılmaktadır.
 • Üyelerimizin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunulabilmesi açısından, yayınlamış oldukları makalelerden ödüller verilmekte olup, bu ödüller her yıl düzenlenilmekte olan Ödül Töreni’nde takdim edilmektedir.
 • Üniversitelerimizde değişik konularda proje geliştiren akademisyenlerimizin, lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin proje ve tezlerine destek olması açısından finansal kaynak sağlanmaktadır.
 • Üyelerimizin çeşitli konularda ki kitap, ders notu, deney föyleri gibi yayınlarının basım ve dağıtımı vakfımız kanalıyla çok uygun imkanlar altında gerçekleştirilmektedir.
 • Belirli aralıklarla gündemdeki siyasi, sosyal ve ilmi konuların dile getirildiği konferans ve seminerler düzenlenilerek üyelerimizin ve diğer katılımcıların ilmi ve sosyal konularda iyi bir Türk vatandaşı olarak ve en önemlisi iyi bir bilim adamı olarak toplumda yer almasına katkı sağlanmaktadır.
 • Yaz dönemlerinde üyelerimizin 7-12 yaş grubundaki çocuklarına yönelik Bilgisayar, İngilizce ve Spor ağırlıklı kurslar ve yaz okulu programları düzenlenilmektedir.
 • Haftalık sohbetler ve bilgilendirme sohbetleri düzenlenmektedir.
 • TÜBAV Bilim Dergisi isimli hakemli ULAKBİM DergiPark ta mevcut olan bilimsel bir dergi çıkartılmaktadır. Dergi sistemine makale göndermek ve dergide yayınlanan makaleleri incelemek için bu linki takip edebilirsiniz http://dergipark.gov.tr/tubav
Projelerimiz
TÜBAV Tarafından Yürütülmüş ve yürütülmekte olan projeler:
GRUNDTVIG Projesi, Bilgi güvenliği Farkındalığı oluşturma, Proje web sayfası (www.howtosecure.org).
Proje 05-09 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştirlmiştir.

İLETİŞİM

Formda bir hata oluştu. Lütfen kontrol ediniz!
Sunucu bağlantısı zaman aşımına uğradı.
Başarıyla gönderildi!!

bilgi@tubav.org.tr

+90-312-223 03 97

Taşkent Caddesi (1. Cad.) No: 19/1
Bahçelievler 06500, ANKARA