Amacımız

Türk Bilim Araştırma Vakfının amacı;

Türkiye’de ilim, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeleri temin için çalışmalar yapmak, bilgi birikimini sağlamak ve bunu Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre yönlendirmek,

Bu maksatla;

  • Türkiye’ de ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel, siyasi, teknolojik, sanat, edebiyat, eğitim ve her türlü ilmi konularda çalışmalar yapmak, yaptırmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek.
  • Vakıf bünyesinde yukarıda bahsedilen konularla ilgili proje, araştırma ve her türlü organizasyonu sağlamak için teknik ve sosyal dallarda araştırma ve inceleme grupları oluşturmak.
  • Bu gruplar vasıtasıyla disiplinler arasında bilgi alışverişini sağlamak. Yurt içindeki ve yurt dışındaki ilmi çalışmalardan ilgili kişi ve kurumları haberdar etmek ve uygun stratejiler geliştirmek.
  • Yukarıdaki temel prensiplere bağlı olarak, milli ve milletlerarası seviyelerde sempozyum, panel, konferans ve seminerler tertiplemek. Gerekirse yerli ve yabancı şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek.
  • Her türlü yazılı, sesli ve görüntülü yayınlar yapmak ve vakfa bağlı olarak bunlarla ilgili kurumlar kurmak.
  • Her seviyede eğitim kurumları açmak, gerekirse mevcut kurumlara ortak olmak veya destek olmak.
  • Vakfın ilkeleri doğrultusunda her eğitim seviyesinde karşılıklı veya karşılıksız burslar vermek veya temin etmek.
  • Vakıf üyeleri arasındaki haberleşmeyi ve bilgi akışını sağlamak maksadıyla bilgi bankası ve dokümantasyon merkezi kurmak.
  • İlmi çalışmaları teşvik maksadıyla her dalda başarılı kişilere bilim ödülleri vermek, yurt dışındaki konferans ve sempozyumlara katılacak olan üyelere maddi destek sağlamaktır.