Türk Bilginler

TÜRK BİLGİNLERİ BİRUNİ( 973 – 1051 ) Beyruni olarak da anılır. Türk-İslam dünyasının yetiştirdiği büyük bilim ve din adamlarından biridir. Bugün İran sınırları içinde bulunan Kas şehrinde 973 yılında doğmuştur. Harezm Türklerindendir ve küçük yaşta babasını kaybetmiştir. Bîrûnî, kabiliyetleri ve zekası ile hemen dikkatleri çekerek Harezmşah hanedanından meşhur matematikçi Ebu Nasr Mansur, Bîrûnî’yi himayesine alarak…

Genç Bilimciler Forumu

TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI GENÇ BİLİMCİLER FORUMU Gençlerimizi bilime özendirmek ve kendi aralarında uzun vadeli ağlar oluşturmak amacıyla değişik üniversitelerden ve lisans ve Lisansütü eğitimlerini Türkiye de sürdüren Türk Cumhuriyetlerinden oluşan  TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI GENÇ BİLİMCİLER FORUMU  kurulmuş olup çalışmalarını sürdürmektedir.

TÜBAV Bilim Dergisi

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) desteğiyle Tübav Bilim Dergisi adıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan yılda 4 sayı olarak 2008 yılından itibaren yayın hayatını sürdüren, hakemli, uluslar arası Türkçe yayın yapmayı hedeflemiş bilimsel bir dergidir. Tübav Bilim Dergisi başta orijinal araştırmalar olmak üzere alanında büyük bir açığı kapatacak nitelikteki literatür taraması…