Faaliyetlerimiz

Türk Bilim Araştırma Vakfı tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında aşağıda kısaca bilgi verilmiştir:

 • Birçok sanayii tesisi ve teknoloji merkezine (Mercedes-Benz Türk A.Ş., F16 Tesisleri, Türk Traktör Fabrikaları, ASELSAN vb… gibi) teknik geziler düzenlenilmektedir. Bu geziler sonucu birçok özel ve resmi kuruluşla işbirliği gerçekleştirilmiş, bu kuruluşların üniversitelerdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önemli seviyelerde destekleri vakfımız kanalıyla sağlanmaktadır.
 • Üyelerimize ve üniversitelerimizde görev yapan akademisyenlere, teknoloji merkezleri yöneticileri ve personellerine yönelik yemekli toplantılar ve kokteyller düzenli aralıklarla gerçekleştirilerek üyelerimiz ve diğer katılımcılar arasındaki kaynaşmanın tesisi ve fikir diyaloğu oluşması sağlanılmakta, bu diyaloglar sonucu üniversitelerimizde geliştirilen teknolojinin Türk sanayiine aktarılması yolunda önemli adımlar atılmaktadır.
 • KPDS ve TOEFL gibi sınavlara hazırlık olması açısından yabancı dil kursları ve değişik konularda mesleki ve teknik bilgilerin aktarıldığı bilimsel ağırlıklı kurslar düzenlenilmekte, bu yolla da üyelerimiz ve ilgi duyan diğer tüm katılımcıların üst seviyede bilgi ve beceri ile donatılması sağlanılmaktadır.
 • Her yıl birçok ilim adamına ve bilimsel çalışma yapanlara Türk Bilim Araştırma Vakfı Bilim Ödülleri adı altında teşvik edici ödüller dağıtılmaktadır.
 • Üyelerimizin bilimsel çalışmalarına katkıda bulunulabilmesi açısından, yayınlamış oldukları makalelerden ödüller verilmekte olup, bu ödüller her yıl düzenlenilmekte olan Ödül Töreni’nde takdim edilmektedir.
 • Üniversitelerimizde değişik konularda proje geliştiren akademisyenlerimizin, lisansüstü eğitim yapan araştırma görevlilerinin proje ve tezlerine destek olması açısından finansal kaynak sağlanmaktadır.
 • Üyelerimizin çeşitli konularda ki kitap, ders notu, deney föyleri gibi yayınlarının basım ve dağıtımı vakfımız kanalıyla çok uygun imkanlar altında gerçekleştirilmektedir.
 • Belirli aralıklarla gündemdeki siyasi, sosyal ve ilmi konuların dile getirildiği konferans ve seminerler düzenlenilerek üyelerimizin ve diğer katılımcıların ilmi ve sosyal konularda iyi bir Türk vatandaşı olarak ve en önemlisi iyi bir bilim adamı olarak toplumda yer almasına katkı sağlanmaktadır. 
 • Yaz dönemlerinde üyelerimizin 7-12 yaş grubundaki çocuklarına yönelik Bilgisayar, İngilizce ve Spor ağırlıklı kurslar ve yaz okulu programları düzenlenilmektedir.
 • Haftalık sohbetler ve bilgilendirme sohbetleri düzenlenmektedir.
 • TÜBAV Bilim Dergisi isimli hakemli ULAKBİM DergiPark ta mevcut olan bilimsel bir dergi çıkartılmaktadır. Dergi sistemine makale göndermek ve dergide yayınlanan makaleleri incelemek için bu linki takip edebilirsiniz http://dergipark.gov.tr/tubav