KAPAT

TÜBAV - Genç Bilimciler Forumu

VİZYON

Türkiye'den olan ve yurt dışından gelen yetenekli genç insan kaynağını değerlendirmek suretiyle, ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişmişlik düzeyi bakımından ileri ülkeler arasında yer almasını kardeş ülkeler ve akraba toplulukların geleceği ile birlikte sağlamak.

MİSYON

Yüksek öğrenim düzeyi ve sonrasındaki genç bilimcilerin; bilime ve yeniliğe olan sevgisi ve ilgisini arttırmak; bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, kendi aralarında ulusal ve uluslararası düzeyde çalışma ağları kurmak, geleceğin bilim-teknoloji alanlarında ekol oluşturak insan kaynağı alt yapısında temel olmak, dünyadaki bilimsel gelişmeleri izlemelerini sağlamak, ortak projeler, çalışmalar yapmalarını da teşvik ederek çeşitli etkinlikler, eğitimler yapmalarını ve katılımlarını desteklemek.