Haber & Duyuru

Genç Bilimcilere Yönelik Bilimsel Eğitim Atölyeleri

Tarih: 9 Aralık 2016 Saat: 18:30

TÜBAV, Genç Bilimcilere yönelik Bilimsel Eğitim Atölye faaliyetlerine başlıyor! Gelecek Kariyeriniz ve Gelecek Özgeçmişiniz açısından bu fırsatı kaçırmayınız! KATILIM sadece DAVET ve BİLDİRİM ile mümkündür.

TÜBAV üyesi Hocalarımızın eğitmenliğinde başlayacak olan Atölyelerin ilki, bu hafta Cuma günü gerçekleşecektir. Konu, Ulusal ve Uluslararası alandaki bilimsel Bursların başlangıç tanıtımı ve AB projelerinin başlangıcı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı projelerinin tanıtımı ve hazırlanmasına yönelik 2 buçuk saatlik çok dolu bir program şeklinde olacaktır. Programın resmi projelendirilmesi ile de müdavim katılımcılara sertifika imkanı sağlanacaktır.

Program şöyledir:

YER: TÜBAV Konferans Salonu, Taşkent Cad. (Eski 1. Cad.) No: 19/1, Beşevler Metro Durağı/ANKARA
TARİH: 09 Aralık 2016, (Akşam)
18:30-19:15

1- MODERATÖR: Prof. Dr. Mustafa ERSÖZ, TÜBAV üyesi, Konya Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü.
KONU: AB Projeleri ve Marie Sklodowska-Curie Bursları
19:15-20:00

2- MODERATÖR: Prof. Dr. Halil İbrahim ÜNAL, TÜBAV YK üyesi, Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü.

KONU: TÜBİTAK-BİDEB Bursları
20:00-20:10

Çay-Pasta
20:10-20:30

3- MODERATÖR: Fatih M ŞAHİN, TÜBAV Genel Sekreter ve Genç Bilimciler Forum Sorumlusu

KONU: Gençlik Proje Önerileri Tanıtım (Kutalmış KARAÇOR, Ediye KATAMAN, Gülsüm SERTTAŞ, Kübra SAK)
20:30-21:00
4- Sorular ve Gençlik Projeleri Üzerine Tartışma
21:00
5-Sertifika Töreni, Aile Fotosu ve Kapanış

Atölyemize ilgi duyan her alanda Genç Bilimcilerimiz, lütfen katılım bildirimlerini TÜBAV Genç Bilmciler Forumu Yöneticimiz Kutalmış Karaçor’a SMS&Whatsapp (0506-5410011) veya e-posta (kutalmiskaracor@outlook.com) yoluyla en geç 9 Aralık 2016 Saat 13:00’e kadar bildiriniz. Katılımcı sayısı 45 KİŞİ ile sınırlıdır. Erken bildirenlerin önceliği vardır.

Bilimsel Eğitim ve Proje Atölyeleri devamlılık arzedecektir.

 

 


  TÜRKİYE’NİN GÜNCEL BİLİM, TEKNOLOJİ, YENİLİK POLİTİKALARI VE GELECEĞE EVRİLME İHTİYACI

Konusmaci:   Fatih M. ŞAHİN

Tarih:  4 Şubat 2016 Perşembe, Saat: 19:00

 

Bilim, Teknoloji, Yenilik (BTY) ve Politikaları ağırlıklı TÜBAV Perşembe Sohbetlerimiz, 2016 yılı ilk toplantısını kritik ve güncel bir konu ile açıyor…

Bilindiği üzere, geçtiğimiz ay hükümet AR-GE reform paketini açıkladı. Bu pakette ele alınan konuların ülkenin makro hedeflerini gerçekleştirme yönünde BTY uygulamalarını içereceği de öngörülmektedir. Öncesinde, yine TÜİK tarafından yapılan açıklama ile Türkiye’nin AR-GE’ye Gayri Safi Milli Hasıla’dan ayırdığı payın, hedeflenenlere ulaşılamasa da, uzun yıllar sonra %1’lik eşik düzeyi aştığı hususu önemli bir gelişme olarak gözlenmiştir. Hükümet tarafından yapılan ilave açıklamalar da bu alanda yapılacak Kurumsal düzeyde ve başkaca bazı değişikliklerin gerçekleştireleceği yönündedir.

Böylesi bir ortamda, hem AR-GE ve Yenilik politikalarımızın hem de BTY sistemimizin ve kurumlarımızın bugününün ve geleceğinin makro hedefler perspektifinden analitik ve uluslararası boyutta karşılaştırmalı değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Geçmiş, mevcut durum ve gelecek perspektifinden ülkenin böylesi hayati bir konusunun ilgili kuruluşlar ve STK’lar tarafından da ele alınıp öneriler getirilmeye de ihtiyacı vardır.

Bu cümleden olarak, uzun yıllar TÜBİTAK’ın stratejik birimlerinde görev almış, Bilim ve Teknoloji Politikaları konusunda İngiltere’de ilk akademik kariyerini yapan, uluslararası düzeyde bu kapsamlı projelerde yer almış, bu projelerde gerek AB boyutunda gerekse de diğer ülkeler boyutunda öngörü ve “benchmark” çalışmalarında bulunmuş, TÜBAV Genel Sekreterimiz, Başuzman Fatih M ŞAHİN, içimizden birisi olarak konuşmacımız olacaktır. Bu kapsamda, “TÜRKİYE’NİN GÜNCEL BİLİM, TEKNOLOJİ, YENİLİK POLİTİKALARI VE GELECEĞE EVRİLME İHTİYACI” başlığı altında TÜBAV’da konuyu hep birlikte masaya yatırıyor ve değerlendiriyor olacağız..

Buyurunuz.. Böylesi önemde bir konuyu birlikte değerlendirelim, birlikte ele alalım ve karşılıklı bilgilenelim.

TÜBAV’daki bu kritik toplantıya ulusal ve uluslararası düzeyde tüm ilgilileri ve bilim insanlarımızı bekliyoruz..

TARİH: 04/ŞUBAT/2016 Perşembe, Saat: 18:30 – 20:30

YER: TÜBAV, Taşkent Caddesi (1. Cad.) No: 19/1, Bahçelievler/ANKARA (Beşevler Metro Duragina 2.dk)

ADRES HARITASI icin tıklayınız…

12615527_1137213106330746_1419025301519166340_o


  İran’da Türklere Karşı Uygulanan Baskıcı Politikalar ve Güncel Olaylar

Konusmaci:   M. Rıza HEYET

Tarih:  19 KASIM 2015 Perşembe, Saat: 18:30

 

TÜBAV’da bu hafta İran Türkleri konu edildi. Komşu ülkelerde Türk varlıklarının Türkiye’de ilgili çevreler ve halk tarafından fazlaca bilinmemesi zamanla o topluluklarla olan ilişkilerin zayıflamasına, azalmasına, hatta bazen de kopmasına neden olmaktadır. Oysa İran içinde, Azerbaycan,Türkmen ve Kaşgay gibi yoğun Türk toplulukları yaşamakta ve bunlar İran’ın yarı nüfusunu sayıca geçmektedir. Etraf ülkelerde var olan en kalabalık Türk topluluğu İran içinde olmakla beraber, bu ülkedeki Türklerin temel insan haklarını elde etme imkanı neredeyse yok gibidir. Olmadığı gibi, baskılar da bu ülkedeki soydaşlarımıza karşı artarak devam etmektedir. Ne yazık ki, İran hükümetleri tarafından uygulanan ayrımcı ve dışlayıcı politikalar dünya kamuoyunca da izlenmekte ve gözlenmektedir.

Hem İran Türklerini daha yakından tanımak, hem onların dertleri ile hem hal olmak, hem de olası gelişmelere karşı tedbirleri önceden almak adına TÜBAV’ın sohbet konusu bu hafta İran Türkleri’ne ayrılmıştır.

Bu cümleden olarak, TÜBAV’da bu hafta yapılan sohbette konuşmacı konuğumuz kendisi de aslen İran Türk’ü olan Ankara Üniversitesi, DTCF Öğretim Üyesi, M. Rıza Heyet’dir.

irankonf19.11


Türkiye’de Strateji Kurumlarının Küresel ve Ülkesel düzeyde etkileri ve olası Reform Gereksinimleri

Konusmaci:   Çağatay TELLİ

Tarih:  22 Ekim 2015, Saat: 18.30-20.30

 

Bilim, Teknoloji, Yenilik ve Politikalar ağırlıklı TÜBAV Perşembe Sohbetlerimiz, sezonu güzel ve kritik bir konu ile açıyor…TÜBAV’da bu hafta ülkemizin bu günlerde makro ve mikro düzeyde ihtiyacı olan STRATEJİ konusunu ve Strateji-Düşünce Kurumlarımızı masaya yatırdı.
strateji

Bilindiği üzere, ülkemizde merkez, enstitü, vakıf, dernek adı altında “think-thank” çalışması yapan düşünce kuruluşlarının tarihi çok eskilere dayanmamaktadır. Oysa ki, bizim gibi ülkelerin yönetimlerinin ve kamuoyunun hem dışarda hem içerde doğru bilgilendirmeye; doğru, etkin ve zamanında yönlendirilmeye çok ihtiyacı vardır. Ancak bu söylediklerimizin de sağlam temelde bilgi ve analizler ile yeterli tecrübeye sahip Kurumsal yapılarca gerçekleştirilmesi beklenir. Ülkede bu tarz strateji kurumlarının adeta bir anda çoğalması kalite ve profesyonel yönetim sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Özellikle ulusal medyada çoğu zaman yeterli altyapıya sahip olmayan bu tarz Kurum temsilcilerinin kamuoyunu yanlış ve eksik bilgilendirmesi sorunları hep karşımıza çıktığı gibi, köklü bilgi temeline dayanmayan perspektiften yaklaşımların da kamu oyuna ve ülke yöneticilerine kolaylıkla empoze edilebildiği zaman içerisinde gözlemlenmektedir.

Böylesi bir ortamda ise, bu tarz Kurumlarımızın bugününün ve geleceğinin analitik ve uluslararası boyutta karşılaştırmalı değerlendirmeye ihtiyacı vardır. Gerekmesi halinde bu kurumlarımızın olası reform gereksinimleri gündeme taşınmalı, ülkenin sağlıklı geleceği açısından yapıları tartışmaya açılarak olması gerekenler eni-konu konuşulup, değerlendirilmelidir.

TÜBAV’da bu hafta yapacağımız sohbette konuşmacı konuğumuz Sayın Çağatay TELLİ Bey, öteden beri sektörün içinde olan ve gelişmeleri yakından takip ederek değerlendiren kıymetlerimizden birisidir.. El’an da Kalkınma Bakanlığında Bilgi Yönetimi Direktörlüğü, TÜBİTAK-TÜSSİDE Danışmanlığı ve Uluslararası Strateji ve Politika Araşatırmaları Merkezi Başkanlığıyapmaktadır.

Değerli konuşmacımız ile tüm bu konuları, “TÜRKİYE’DEKİ STRATEJİ KURUMLARININ KÜRESEL VE ÜLKESEL BAZDAKİ ETKİLERİ ve OLASI REFORM GEREKSİNİMLERİ” başlığı altında TÜBAV’da masaya yatırdı..

 

 


Şehriyar’ın Şeheri ve Şiirleri

 

Konusmaci:  Dr. Shahyar Daneshgar

Tarih:  6 Haziran 2015, Saat: 15.00-17.00

Dil, Edebiyat da önemli bir Bilim-Sanat konusu olarak TÜBAV’ın faaliyet alanları arasında yer almaktadır. Bu nedenle, TÜBAV’ın bu hafta sonu olan konferansı önemli edebi bir konuya ayrılmıştır.

Konumuz Güney Azerbaycanlı ünlü Türk şair, edebiyatçı ve sanat adamı Şehriyar üzerinedir. Amerika’dan ve İran’dan gelen misafir konuşmacılarımız yine aslen Güney Azerbaycanlıdırlar.

Indiana Universitesinden Dr. Shahyar Daneshgar “Şəhriyarın Heydər Baba Poemasında Bir Kentin etnografik, Kulturel ve Tarixi Qaynağları” üzerine konuşacak iken;

İran Elm-i Kardi Universitesinden edebiyat araştırmacısı Maryam Gholizadeh de “Aşıq Rasool Qurbanı: Bölge Anatomisinin (Topografya) Etkisi Dil və Musiqiyə dair bir Araşdırma” başlıklı bir konuşması ile katkıda bulunacaktır.

Bu büyük Azerbaycan Türk’ü şairimizi yine kendi bölgesinden değerli araştırmacı konuşmacılarımızla ve bölgeden Türkiye’ye gelip halen araştırmalarını devam ettiren Genç Bilimciler ve Türkiye’den katılımcılar ile TÜBAV’da masaya yatırıp, hep beraber değerlendiriyor olacağız.

“Heyder Baba, senin könlün şad olsun,
Dünya varken ağzın dolu dad olsun,
Senden keçen yakın olsun, yad olsun,
Deyne menim şâir oğlum Şehriyâr,
Bir ömürdür gam üstüne gam çalar.”

Konuya ilgi duyan herkesi değerli misafir araştırmacilarimizin sohbetine bekliyoruz.

sehriyar

 

 ORTA ASYA ENTEGRASYONU

 

Konusmaci:  Prof.Dr.  Prof.Dr. Farkhad TOLIPOV

Tarih:  7 Mayıs 2015, Saat: 18:30-20:30

 

Türkiye Türkleri olarak bizlerin de ATA YURDU olarak gördüğümüz tarihi Türkistan coğrafyasında, günümüzde Orta Asya olarak tanımlanan bölgede, değişik Türk boyları tarih içinde yaşamış ve yaşamaktadir. Türklerin boy şeklinde organizasyonu yeni bir durum değildir. Ancak, tarihi Türkistan topraklarının uzun yıllar Sovyet Yönetiminde kalması başlangıçta kimi Türk Boylarında değişik kimlik kökleşmelerine sebep olmuş, sonrasında Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan, Tacikistan gibi bağımsız devletlerinin oluşumuna neden olmuştur. Doğu Türkistan esasen daha da öncesinde bu topluluklardan kopmuş Çin tahakkümü altına girmiştir. Orta Asya’nın uzantısı Türk Boyları hem güneyde Afganistan, hem de kuzeyde Rusya Federasyonu içlerinde de mevcuttur.

Ne var ki, günümüzde ayrı devletler halinde yaşayan bu Türk Boylarının entegrasyonu için düşünceler de mevcuttur. Hatta bunun hayata geçirilmesi yönünde politik niyetler de zaman zaman gündeme gelmekte, bölgesel ve global düzeyde tartışılmaktadır.

Ancak biz konuyu TÜBAV’da bu hafta yapacağımız toplantı ile tamamen bilimsel perspektiften ele alacak, düşüncelerin ne ölçüde gerçekleştirilebilir olacağını irdeleyeceğiz. Bu cümleden olarak da, şimdilerde ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünün misafiri olarak Türkiye’de bulunan Özbekistan Türk’ü bir bilim adamını, konu hakkında uluslalarası düzeyde ün kazanmış bir uzmanı, değerli hocamız Prof.Dr. Farkhad TOLIPOV’u, TÜBAV’ın konuşmacısı olarak davet ediyor ve kendi perspektifinden böylesi önemli bir konuyu “INTEGRATION OF CENTRAL ASIA = ORTA ASYA ENTEGRASYONU” başlığı altında Ingilizce-Türkçe değerlendirildi.

.

ortaAsya


   

NÜKLEERİN NERESİNDEYİZ?

 

Konusmaci:  Prof.Dr. Sümer ŞAHİN

Tarih:  29 Nisan 2015, Saat: 18:30-20:30

 

Türkiye 2023 yılına kadar ülkenin elektrik üretiminde bazı önemli hedefler koymuştur.. Bunlardan birisi de nükleer enerjinin toplam elektrik üretiminde payının %17 kadar olmasıdır. Bu hususta uzun yıllardır sonuca yönelik ilerleme sağlayamayan Türkiye, son yıllarda ilk defa Nükleer Santral kurulması kararını almış, Mersin’de Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Sinop’ta da Sinop Nükleer Enerji Santrali kurma girişimlerini başlatmıştır.

Ne var ki, gerek bilim camiasında gerekse de siyasi yelpazede bu hususta çok tartışmalar mevcuttur. Konunun hassasiyeti de herkesce malumdur. Bu konuda kafalarda oluşan sorular aşağıdaki gibidir.

1. Nükleer santrallerin kurulumunda Çevre faktörü ne ölçüde göz önüne alınmaktadır?
2. Yapılan santraller bir deprem ülkesi de olan ülkemizde ne ölçüde sağlam yapılmaktadır?
3. Santrallerde teknoljinin önemi göz önüne alındığında, en son teknoloji kullanılmakta mıdır.?
4. Nükleer Santral girişimlerinde Türkiye topraklarını adeta kiraya verir gibi bir anlaşma mı yapılmaktadir.?
5. İşin uzun vadeli kalıcılığı ve Bilimsel boyutu dikkate alınmış mıdır.? Türk Mühendis ve Bilim İnsanları kurulumda ve sonrasında ne ölçüde yer almaktadir.?
6. Böylesi Mega Projelerde bilgi içselleştirmesini ve teknoloji transferini sağlayacak şekilde anlaşmalar yürütülmekte midir.?
7. Türkiye, adeta kendi topraklarında başkalarının ürettiği Nükleer enerjiyi satın alma konumuna mı düşürülmektedir.?

İşte tüm bu sorular ve konu uzmanlarınca başka akla gelebilecek soruların cevaplarını Türkiye’nin çok değerli uzmanı olan ve bu konuda en çok uluslararası yayını ve makalesi olan, eski TÜBİTAK Başkanı, ATILIM Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden Prof.Dr. Sumer SAHIN Hocamız “Nükleer’in neresindeyiz? ” başlıklı konuşması ile hem cevaplandırmış olacak, hem de kıymetli hocamızla birlikte konuyu enine boyuna TÜBAV’da masaya yatırıp, değerlendirdik.

 

 

tb

 


 1915’te Neler Oldu? Ermenilerin Yaptığı Katliamlar.. Tezler, Karşı Tezler ve Gerçekler

 

Konusmaci: Doç.Dr. Toğrul İSMAYİL

Tarih:  16 Nisan 2015, Saat: 18:30

 

Bu yıl 24 Nisan tarihi 1915 Ermeni olaylarının 100. Yılı olması nedeniyle, konu Avrupa ve Dünya çapında Ermenistan Devleti ve diyasporası tarafından gündeme getirilmeye çalışılmakta ve Türkiye aleyhine alabildiğince kampanyalar başlatılmaktadır. Uluslararası alanda da devletler ve birlikler düzeyinde sözde “soykırım”ı tanımaya yönelik kararlar alınmaya çalışılmaktadır. En son konu dini boyuta taşınmış, Vatikan Papası düzenlediği bir ayinle ve konuşması ile konuya çok gereksiz bir şekilde dahil olmuş bulunmaktadır

Türkiye Devleti öteden beri bu konuya tarih bilimi perspektifinden bakmakta ve bu çerçevede tüm Osmanlı Arşivlerini dünya kamuoyunun ve bilim insanlarının araştırmasına açık tutmaktadır. Buna rağmen, Türkiye aleyhine haksız siyasi kararlar almaktan bazı ülkeler vazgeçmemektedir. Hem bu tarihi olaylar, hem de Azerbaycan’da yaşanan Hocalı vb. katliamlar arasında bağlantı kurma konusunda yeterli bilimsel geçmiş ve deneyime sahip olan, aslen de bir Azerbaycan Türk’ü olan TOBB Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doç.Dr. Togrul Ismayil Hocamızın “1915’te neler oldu? Ermenilerin yaptığı katliamlar.. Tezler, karşı tezler ve gerçekler” başlıklı konuşması ile konuyu enine boyuna TÜBAV’da masaya yatırıldı ve değerlendirildi.

 

ermeni_meselesi

               

 

 


  TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI (TÜBAV)  OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

1- Türk Bilim Araştırma Vakfı Olağan Genel Kurulu 21 Mart 2015 Cumartesi günü Saat:14.00’da Türk Bilim Araştırma Vakfı Genel Merkezi, Taşkent Caddesi no:19/1 Bahçelievler / ANKARA) adresinde yapılacaktır.
2- İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 28 Mart 2015 Cumartesi günü aynı
yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
3- Olağan Genel Kurul duyuruları  www.tubav.org.tr adreslerinde yapılacaktır.
4- Vakfımız Üyelerine duyurulur.

 

GÜNDEM
1- Açılış, Saygı Duruşu, İstiklâl Marşı

2- Başkanlık Divanının Teşkili

3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4- Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi

5- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı ibrazı

6- Tahmini Bütçenin sunulması, görüşülmesi ve onaylanması

7- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulları için seçim yapılması

8- Dilek ve temenniler, Başkanın teşekkür konuşması, kapanış

                                                                                               14 Mart 2015 

HAZİRAN SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL DURUMU

Konuşmacı:   Prof. Dr. Ramazan AKTAŞ

Tarih:  19 Şubat 2015, Saat: 18:30

 

Bu haftaki TÜBAV Perşembe Sohbetinde Türkiye EKONOMİSİ’nin güncel durumunu değerlendirdik.

Bilindiği üzere ükemiz Haziran ayında yapılacak olan bir seçim sürecine girmektedir. Seçimlere doğru genel Türkiye Ekonomisini ele almak, envanterini çıkarmak, aksayan yönlerinin tesbitini yapmak, son günlerde para piyasalarındaki makro ekonomik hareketlikleri irdelemek, yansımalarını konuşmak, dünya trendlerindeki gelismeleri gözlemek ve “benchmark” yapmak, ithalat-ihracat dengesizliklerini ve gelir dağılımı dengesizliklerini göz önüne getirerek, olası ekonomik ve toplumsal yansımalarını gözlemek hususlarında genel bir gereklilik ve bilgilenme ihtiyacı bulunmaktadır. Reel ekonomide durumumuz ve büyüme trendlerimiz de bu çerçevede değerlendirmeye esas hususlar olacaktır.

TÜBAV’da bu hafta yapacağımız sohbette konuşmacı konuğumuz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Prof.Dr. Ramazan AKTAŞ Bey, öteden beri aynı Üniversitenin Sürekli Eğitim Araştırma ve Uyguluma Merkez yöneticisi olarak, ekonomi ile ilgili güncel gelişmeleri hem bilimsel, hem de anılan Merkez görevi gereği olarak yakından takip edip, değerlendirme konumunda birisidir.. Bu cümleden olarak, Prof. Aktaş Hocamız moderatörlüğünde “Haziran Seçimleri Yaklaşırken Türkiye Ekonomisinin Genel Durumu” başlığı altında bahsi geçen konuları TÜBAV’da masaya yatırıldı ve değerlendirildi…

 

 

eco


Türkiye-Rusya İlişkileri, Rusya Türkleri ve KIRIM’ın Geleceği

 

Konusmaci: Doç.Dr. Toğrul İSMAYİL

Tarih:  4 Aralık 2014, Saat: 18:00

 

Bu haftaki TÜBAV Perşembe Toplantısı yine güncel ve Türk Dünyasını da ilgilendiren sosyal bir konuda oldu.

Malum Rusya’nın KIRIM’ı işgali ile başlayan süreçte Rusya-Türkiye ilişkileri konusu yeniden ele alınır hale geldi. Son günlerde Rusya Devlet Başkanı PUTİN’in Türkiye ziyareti bu süreci sadece siyasi boyutta değil, ekonomik boyutta da tartışmalı hale getirdi. Türkiye’nin normalde KIBRIS gibi tarihi ve soydaş bağlantısı olan ve yanıbaşında yer alan KIRIM’ın işgaline karşı çok farklı bir tutum sergilemesi beklenirdi.. Ancak son 12 yıllık süreçte Türkiye Hükümetlerinin dış politika ilişkilerinde bariz bir biçimde Türklük temelli yönelimden uzaklaşması, KIRIM konusuna da yeterince ilgili ve tepkili bir resmi tavrın oluşmasını engelleyen faktör oldu. Diğer yandan Türkiye’nin Rusya ile olan Ticaret Hacminin artması ve enerji bağımlılığı da KIRIM konusunda Rusya’ya olacak muhtemel tepkiyi etkileyen önemli faktör oldu ve olmakta.

KIRIM’da işgalden sonra meydana gelen “de-facto” durum mevcut/potansiyel Rus baskısının varlığı gün yüzünde olmasına rağmen, özellikle Kırım’da yaşayan Tatarlar’ı -doğal olarak- farklı arayış ve yönelişlere götürmektedir. Bu yeni durum tüm Dünya’daki ve Türkiye’deki Kırım Tatar diyasporasında değişik tartışmalara yol açmaktadır. Bir yanda mevcut durumda, ağırlıklı olarak Ukrayna ile yaşamakta ısrar eden ve başını Kırım Tatarları lideri Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU’nun çektiği gelenekçi yaklaşım, diğer yanda da özellikle KIRIM içinde cılız da olsa Rusya’nın varlığı ile gücü elinde bulundurma çabasında olan, bu yaklaşıma muhalif KIRIM içerisindeki farklı grupların varlığı. İşte tam da bu kritik süreçte, bir yandan tüm Rusya içindeki Türklerin genel potasına düşme noktasında olan KIRIM ile, diğer Türk topluluklarının mevcut durumunu analiz edip, bilimsel ve stratejik anlamda değerlendirme gereği elzem hale gelmiştir.

Tüm bunları anlık değerlendirme konumunda olabilen, tutarlı tesbitleri ile de dikkat çeken ve aslen Azerbaycan Türkleri’nden olan, TOBB ETÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç.Dr. Toğrul İSMAYİL hocamız ile “Türkiye-Rusya İlişkileri, Rusya Türkleri ve KIRIM’ın Geleceği” başlığı altında TÜBAV’da bu konuyu masaya yatırdık ve değerlendik.

 

 

10297605_900493693336023_1160893539500740725_n


Türkiye’de Robot Teknolojisinde Gelişmeler, Robotların Farklı Amaçlar için Kullanımı

 

Konusmaci:  Doç.Dr. Faruk KEÇECİ

Tarih:  6 Kasım 2014, Saat: 18:00

 

Malum olduğu üzere TÜBAV, yazdan bu yana yaptığı bilimsel içerikli toplantılarını Sosyal Bilimler alanından seçmekte ve daha çok da güncel konuların yoğunluğu nedeniyle son toplantılarını Türk Dünyası meselelerine ayırmaktadır. Bu tarz Sosyal Bilim ağırlıklı toplantıları daha çok Pazar günleri öğle sonrası saatlerde gerçekleştirmiştir..

Sosyal Bilimler ve Türk Dünyası ile ilgili alanlarda sohbet toplantılara devam ediliyor olmakla birlikte, TÜBAV’ın Uygulamalı Bilimler, Teknoloji, İnovasyonağırlıklı toplantıları da öteden beri olagelmekte ve bu içerikli toplantılarımız da Perşembe akşamları (yeri ve günü önceden bildirilerek) yapılmaktadır.

Bu cümleden olarak, önümüzdeki Perşembe akşamı yapacağımız toplantı çok önemli bir teknoloji konusuna ayrılmıştır. Robotlar ve Kullanımı konusu… Bilindiği üzere hızlı teknoljik gelişmeler hem spesifik bilim alanlarının kendi içinde ilerlemesini sağlıyor, hem de interdisipliner düzeyde farklı disiplinlerin bir araya gelerek toptan yeni bir alanda bütünleşip yeni bir teknoloji alanı olarak gelişmesini sağlıyor. Robotik alanı da gün, gün bir çok bilimin (Malzeme, Makina, Motor, Elektronik, Bilişim-İletişim, Kimya, Savunma Teknolojileri ve Biyoteknoloji dahil) bir araya gelmesi ile geniş uygulama alanı bulan bir bilim/teknoloji alanı haline gelmektedir.

Bu çerçevede, konu hakkında çok değerli çalışmaları ile tanınan, el’an İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Robot Teknolojileri alanında çalışmalarda bulunan, bu alanda ödüller alıp uluslararası dergilerde editörlik yapan hocamız Doç.Dr. Faruk KEÇECİ Bey, TÜBAV Vakıf binasında, 6 Kasım 2014 Perşembe günü (Saat:18:00’de) “Türkiye’de Robot Teknolojisinde Gelişmeler, Robotların Farklı Amaçlar için Kullanımı” konulu bir konuşma yaptı.

 

safe_image

Doç. Dr. Faruk Keçeci Hocamızın kısa özgeçmişi:

İstanbul Teknik Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Faruk Keçeci robotik alanında çalışmalarda bulunmaktadır. ITU ve Duke Üniversitesi makina mühendisliği bölümlerinden lisans ve yüksek lisans derecesine sahip olan Faruk Keçeci doktorasını Virginia Üniversitesinde elektrik mühendisliği alanında 2003 yılında almıştır. Gerçekleştirdiği “Bomba İmha Robotu Tasarımı ve İmalatı” başlıklı TÜBİTAK projesi ile en başarılı proje ödülü almıştır. EMO tarafından yayınlanan kitabı en çok satanlar listesine giren ve ASME’den mobil robotlar ile ilgili kitap yazarlığı yapan Faruk Kececi aynı zamanda Cambridge Üniversitesine bağlı Robotica dersginin editörler kurulunda yer almaktadır.


Türklerin Müslümanlık Anlayışı: Maturidilik ve Ahmet Yesevi Yolu

Konusmaci:  Doç.Dr. Zikiriya ZHANDARBEK

Tarih: 19 Ekim 2014 – Saat: 14:00

 

TÜBAV tarihten süzülüp gelen ve günümüzde kritik tartışmaların kaynağı olan önemli bir konuyu daha masaya yatırdı.

Şüphesiz İslamın bütünlüğü ve kapsayıcılığı tartışmasız olmakla beraber, özellikle Asr-ı Saadet ve Endülüs Müslümanlığı dönemlerinde İslamiyetin altın çağlarını yaşadığı, devamında ise Türklerin Müslümanlığı kabul edip, İslamın bayraktarlığını alması ile Avrupa’nın ortalarına kadar bir coğrafyaya uzanan, İstanbul gibi dünya incisi bir şehre sahip olarak, 600 yıl gibi uzun bir süre dünyada üstün varlığını devam ettiren bir başka İslam hükümranlığı Türkler sayesinde gerçekleşmiştir. Göç eden bir Millet olan Türklerin farklı coğrafyalardan gelip, çok farklı coğrafyalara yerleşerek oralarda hem üstün hükümranlıklarını devam ettirmelerinde, hem de kültürel kalıcılıklarını sağlamalarında en önemli etkenin Türklerin Müslümanlık anlayışından kaynaklandığı tüm tarafsız araştırmacılar/gözlemciler tarafından kabul edilmektedir. Temelde AKIL ve HOŞGÖRÜ unsurlarını yoğun olarak içeren bu anlayış son dönemlerde kısmen zaafiyete uğrasa da günümüze kadar gelmiştir. Bugün de özeliikle son yıllarda İslam ile terörü iç-içe göstermeye çalışan olumsuzluklar çerçevesinde, potansiyelde İslam ülkelerinde sağlıklı gelişmenin, kalkınmanın ve uygulamaların ilmi-felsefi inanç kaynağı olarak görülmektedir.

Bu çerçevede, konu hakkında değerli çalışmaları ile tanınan, Kazakistan’ın GELECEK projesinde yer alan, el’an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde misafir bilim adamı olarak bulunan Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nden değerli hocamız Doç.Dr. Zikiriya ZHANDARBEK, TÜBAV Vakıf binasında, 19 Ekim 2014 Pazar günü (Saat:14:00’de) “Türklerin Müslümanlık Anlayışı: Maturidilik ve Ahmet Yesevi Yolu” konulu bir konuşma yaptı.

ahmet yesevi


Suriye’de Son Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu

Konusmaci: Ali Ozturkmen

Tarih: 12 Ekim 2014 – Saat: 14:00

TÜBAV bu hafta sonu hem güncel, hem de önemli bir konuyu masaya yatırıldı.. Malum komşu ülke Suriye’de uzun süren bir iç savaş devam etmekte, bu savaşta başta Türkmen soydaşlarımız olmak üzere tüm Suriyeli siviller de mağdur olmakta, bunların neticesi olarak ülkemize sayıları milyonları aşan mülteci gelmektedir. Suriye’deki bu gelişmelerin Türk toplumuna her yönden olumsuz etkisi olduğu gibi, son günlerde hemen sınırımızda gelişen bu olaylar, ülke iç barışını da ciddi şekilde tehdit eder hale gelmektedir.

Bu çerçevede, gelişmeleri yazdığı yazılarla ve raporlarla dile getiren ve öngören Suriye Türkmenlerinin Ankara’daki temsilcilerinden, değerli hukukçu Ali Öztürkmen Bey TÜBAV Vakıf binasında, 12 Ekim 2014 Pazar günü (Saat:14:00’de) “Suriye’deki Son Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu” konulu bir konuşma yaptı.

suriye


2. Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu-ISBS 2015

Düzenleyen: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

SEMPOZYUM BAŞKANLARI

Prof. Dr.Seyhan FIRAT (Başkan)

Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz ARUNTAS (Başkan)

Yard. Doç. Dr.Arzuhan Burcu GÜLTEKİN (Başkan)

Sempozyum Yeri:

Adres: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 06500 Teknikokullar  Ankara/TÜRKİYE

Tel: +90 312 202 88 60

Belgegeçer: +90 312 202 88 63

E-Posta: isbs2015@gazi.edu.tr

               isbs2015@gmail.com

SEMPOZYUMUN AMACI

“Sürdürülebilir Gelişme”, son yıllarda her disiplinin kalkınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vurgulanarak kullanılan bir kavramdır. Özellikle her ülke ekonomik gelişimini “Sürdürülebilir”  ilkeler temeline oturtmaya çalışmaktadır. “Sürdürülebilirlik” toplumların gelecek yüzyıllarda var olabilmelerini amaçlayan anahtar bir kavramdır. Bu kapsamda, ekosistem dengeleri bozulmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi sürdürülebilir yapı tasarımının temel hedefidir. Çevre doğal, ekonomik ve insani değerlerle birlikte, canlı ve cansız varlıkların her çeşit eylem ve davranışını etkileyen fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toplumsal nitelikteki etkenlerin bütünüdür. Yapı da çevrenin bir bileşenidir ve yaşam süreci içinde yerel veya küresel ölçekte çevre ile ilişkilerini sürdürür. Bu bağlamda, çevre bilinçli sürdürülebilir bir yapı, ekosistem dengelerini bozmadan canlı ve cansız varlıkların birarada var olmasını sağlamalı, insan sağlığını güven altına almalı ve kaynakları ekonomik kullanmalıdır.

Sürdürülebilir yapı tasarımının hedefi, kullanıcılara nitel, nicel, fiziksel ve psikolojik göstergeler bazında uygun ortamlar sunmaktır. Sürdürülebilir yapı ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik boyutlarıyla tanımlanabilir. Bu bağlamda, ekolojik sürdürülebilirlik kaynakların ve ekosistemin korunumuna, ekonomik sürdürülebilirlik kaynakların uzun dönem kullanılabilirliği ve kullanım bedellerinin düşük olmasına, sosyal ve kültürel sürdürülebilirlik ise insan sağlığı ve konforunun sağlanmasına ve sosyal, kültürel değerlerin korunumuna ilişkin kurguları düzenler. Bu kurguların irdeleneceği sempozyumda “Sürdürülebilir Yapılar ve Çevre”, “Sürdürülebilir Planlama”, “Enerji ve Çevre”, “Çevre kirliliği Kontrolü ve Denetimi” ve“Çevre Politikaları ve Uygulamaları” alanlarında geleceğe yönelik öngörülerin ortaya konması, tartışılması, çözümler üretilmesi ve yeni açılımlar sağlanması hedeflenmektedir.

SEMPOZYUMUN KONULARI

1 – SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR VE ÇEVRE

Sürdürülebilir Yapısal Analizler

Çelik ve Ahşap Yapılarda Sürdürülebilirlik

Doğal Afetler Altında Sürdürülebilir Yapılar

Ulaşım Altyapısında Sürdürülebilir Gelişim

Geoteknik Mühendisliğinde Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri

Sürdürülebilir Tasarım Yaklaşımları

Kıyı-Liman Mühendisliği

Su Kaynakları

Kıyı Yönetiminde Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Sürdürülebilir Yapıların Yapım ve Yönetimi

Mühendislik Jeolojisi

İnşaat Sistemleri için Sürdürülebilir Yaklaşımlar

Sismoloji

2 – SÜRDÜRÜLEBİLİR PLANLAMA

Sürdürülebilirlik-Kentsel/Kırsal Planlama İlişkisi

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Kentsel Alanların Rehabilitasyonu

Kentsel Dönüşüm

Kültürel-Tarihi Miras ve Çevre

Peyzaj Planlaması

3 – ENERJİ VE ÇEVRE

Enerji Etkin Yapı Tasarımı ve Üretimi

Mikroklima Denetimi

Yapı Performansı Değerlendirmesi

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Yaşam Döngüsü Değerlendirme

Çevresel Ürün Bildirgeleri

Simülasyon Programları

4 – ÇEVRE KİRLİLİĞİ KONTROLÜ VE DENETİMİ

Küresel İklim Değişikliği

Hava-Su-Toprak-Gürültü Kirliliği

Ekolojik Zehirlenme

Kaynakların Korunumu

Biyolojik Çeşitlilik

Atık Yönetimi

5 – ÇEVRE POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI

Çevre Bilimleri ve Teknolojileri

Çevre Bilinci ve Bilgi Sistemleri

Çevre ve İnsan Sağlığı

Yasa/Yönetmelik/Strateji/Prensip/Standartlar

Çevre Ekonomisi/Eğitimi/Yönetimi/Hukuku

Yerel Yönetimler ve Çevre

Uluslararası İlişkilerde Çevre Boyutu

 

 


 

TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI (TÜBAV) TARAFINDAN DESTEK VERİLEN KONFERANSLAR

 

8

 

Tarih: 30 Ağustos-6 Eylül 2014                               Yer: Kazan/ Tataristan

Detaylı bilgi için tıklayınız…

 

headerphoto

Tarih: 21-24 Eylül 2014                               Yer: Antalya / Türkiye

Detaylı bilgi için tıklayınız…


headerphoto (1)

 

Tarih: 19-22 Ekim 2014                            

 

Detaylı bilgi için tıklayınız…


3_konferans

Tarih: 26-29 Ekim 2014

Detaylı bilgi için tıklayınız…