Hakkımızda

TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI (TÜBAV) ülkemizde çok farklı üniversitelerden öğretim üyelerinin katkılarıyla 1995 yılında kurulmuş 150 nin üzerinde Türkiyenin değişik üniversitelerinden öğretim elemanı, girişimci ve uzman üyeleriyle hizmet vermeye çalışan bir sivil toplum kuruluşudur.

VAKFIN AMACI

Türkiye’de bilim, kültür, sanat ve teknoloji alanındaki gelişmeleri temin için çalışmalar yapmak, bilgi birikimini sağlamak ve bunu Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre yönlendirmektir . Genel faaliyet alanlarımız aşağıda sıralanmıştır:

  • Ülkemizde ihtiyaç duyulan sosyal, kültürel, siyasi, teknolojik, sanat, edebiyat, eğitim ve her türlü bilimsel konularda çalışmalar yapmak, yaptırmak, bu tür çalışmaları teşvik etmek.
  • Vakıf bünyesinde yukarıda  bahsedilen konular ile ilgili proje, araştırma ve her türlü organizasyonu sağlamak için teknik ve sosyal dallarda araştırma ve inceleme grupları oluşturmak, bu gruplar vasıtasıyla disiplinler arasında bilgi alışverişini sağlamak.
  • Yurt içindeki ve yurt dışındaki bilimsel çalışmalardan ilgli kişi ve kurumları haberdar etmek ve uygun stratejiler geliştirmek.
  • Yukarıdaki temel presiplere bağlı olarak, ulusal ve uluslararası seviyelerde sempozyum, panel, konferans ve seminerler tertiplemek.
  • Yerli ve yabancı şahıs, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak ortak projeler yürütmek.