Konferans Arşivi

KONFERANS ( 19 Şubat 2015 )

HAZİRAN SEÇİMLERİ YAKLAŞIRKEN TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GENEL DURUMU

Konuşmacı:   Prof.Dr. Ramazan AKTAŞ

Tarih:  19 Şubat 2015, Saat: 18:30

 

Bu haftaki TÜBAV Perşembe Sohbetinde Türkiye EKONOMİSİ’nin güncel durumunu değerlendirdik.

Bilindiği üzere ükemiz Haziran ayında yapılacak olan bir seçim sürecine girmektedir. Seçimlere doğru genel Türkiye Ekonomisini ele almak, envanterini çıkarmak, aksayan yönlerinin tesbitini yapmak, son günlerde para piyasalarındaki makro ekonomik hareketlikleri irdelemek, yansımalarını konuşmak, dünya trendlerindeki gelismeleri gözlemek ve “benchmark” yapmak, ithalat-ihracat dengesizliklerini ve gelir dağılımı dengesizliklerini göz önüne getirerek, olası ekonomik ve toplumsal yansımalarını gözlemek hususlarında genel bir gereklilik ve bilgilenme ihtiyacı bulunmaktadır. Reel ekonomide durumumuz ve büyüme trendlerimiz de bu çerçevede değerlendirmeye esas hususlar olacaktır.

TÜBAV’da bu hafta yapacağımız sohbette konuşmacı konuğumuz, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinden Prof.Dr. Ramazan AKTAŞ Bey, öteden beri aynı Üniversitenin Sürekli Eğitim Araştırma ve Uyguluma Merkez yöneticisi olarak, ekonomi ile ilgili güncel gelişmeleri hem bilimsel, hem de anılan Merkez görevi gereği olarak yakından takip edip, değerlendirme konumunda birisidir.. Bu cümleden olarak, Prof. Aktaş Hocamız moderatörlüğünde “Haziran Seçimleri Yaklaşırken Türkiye Ekonomisinin Genel Durumu” başlığı altında bahsi geçen konuları TÜBAV’da masaya yatırıldı ve değerlendirildi…

 

 

eco

 

 


 

KONFERANS ( 8 Ocak 2015 )

ÜLKEMİZDE HAVACILIK TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER, AR-GE VE INOVASYON YATIRIMLARI

Konuşmacı:  Serdar GÖKPINAR

Tarih:  8 Ocak 2015, Saat: 18:00

 

 

Bilindiği üzere ülkelerin bilimsel ve teknolojik gelişmesinin temel tetikleyicilerinden birisi şühesiz savunma teknolojileridir.  Ülkemiz özellikle savunma teknolojileri alanında bağımlılıktan kurtulmak için son birkaç ON YILDIR ihtiyaçlar çerçevesinde ve yapılan stratejik planlar ve hedefler kapsamında ciddi yerel yatırımlara gitmektedir.. Ülkemiz bu çabalara, gerek çeşitli ortaklıklar ile, gerekse de yerel firmaların gayretleri ile girmekte ve bu yönde de önemli mesafeler katetmektedir. Kuşkusuz bu çabalarda yerelleşmenin sağlanmasında en önemli nirengi noktası, AR-GE ve inovasyona verilen önemde yatmaktadır.

Bu anlamda başlangıçta uluslararası konsorsiyumla kurulan, daha sonra da büyük oranda millileşen kurumlarımızdan birisi TAI’dir (Türk Havacılık-Uzay Sanayi). TAI’de bugün için, savunma amaçlı havacılık ve uzay teknoloji ürünleri üretilmekte, ülke hizmetine sunulmakta ve hatta ürün ihracatı da yapılmaktadır. Başkaca Milli kuruluşlarımız ve firmalarımız da farklı alanlarda rekabetçi HAVACILIK VE UZAY teknoloji ürünleri üretebilmektedirler. Bu kuruluşlarımız AR-GE ve Inovasyon boyutunda da büyük yatırımlar yapmakta, önemli kuruluşlardan ciddi destekler almaktadırlar.

TÜBAV’da  konuşmacı konuğumuz olan Sayın Serdar GÖKPINAR Bey, öteden beri sektörün içinde olan ve gelişmeleri yakından takip edip değerlendiren birisidir.. El’an da TAI’de Teknoloji Yönetimi Direktörlüğü yapmaktadır. Tüm bu konuları, HAVACILIK VE UZAY teknolojileri alanındaki gelişmeleri, TAI’deki ve sektördeki genel durumu, geleceğini kendisinin anlatımı ile  “ÜLKEMİZDE HAVACILIK TEKNOLOJİSİNDE GELİŞMELER, AR-GE VE INOVASYON YATIRIMLARI”başlığı altında TÜBAV’da masaya yatırıldı ve değerlendirildi…

1557164_923040511081341_2934212831162572000_o

 


KONFERANS ( 4 Aralık 2014 )

Türkiye-Rusya İlişkileri, Rusya Türkleri ve KIRIM’ın Geleceği

 

Konusmaci: Doç.Dr. Toğrul İSMAYİL

Tarih:  4 Aralık 2014, Saat: 18:00

 

Bu haftaki TÜBAV Perşembe Toplantısı yine güncel ve Türk Dünyasını da ilgilendiren sosyal bir konuda oldu.

Malum Rusya’nın KIRIM’ı işgali ile başlayan süreçte Rusya-Türkiye ilişkileri konusu yeniden ele alınır hale geldi. Son günlerde Rusya Devlet Başkanı PUTİN’in Türkiye ziyareti bu süreci sadece siyasi boyutta değil, ekonomik boyutta da tartışmalı hale getirdi. Türkiye’nin normalde KIBRIS gibi tarihi ve soydaş bağlantısı olan ve yanıbaşında yer alan KIRIM’ın işgaline karşı çok farklı bir tutum sergilemesi beklenirdi.. Ancak son 12 yıllık süreçte Türkiye Hükümetlerinin dış politika ilişkilerinde bariz bir biçimde Türklük temelli yönelimden uzaklaşması, KIRIM konusuna da yeterince ilgili ve tepkili bir resmi tavrın oluşmasını engelleyen faktör oldu. Diğer yandan Türkiye’nin Rusya ile olan Ticaret Hacminin artması ve enerji bağımlılığı da KIRIM konusunda Rusya’ya olacak muhtemel tepkiyi etkileyen önemli faktör oldu ve olmakta.

KIRIM’da işgalden sonra meydana gelen “de-facto” durum mevcut/potansiyel Rus baskısının varlığı gün yüzünde olmasına rağmen, özellikle Kırım’da yaşayan Tatarlar’ı -doğal olarak- farklı arayış ve yönelişlere götürmektedir. Bu yeni durum tüm Dünya’daki ve Türkiye’deki Kırım Tatar diyasporasında değişik tartışmalara yol açmaktadır. Bir yanda mevcut durumda, ağırlıklı olarak Ukrayna ile yaşamakta ısrar eden ve başını Kırım Tatarları lideri Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU’nun çektiği gelenekçi yaklaşım, diğer yanda da özellikle KIRIM içinde cılız da olsa Rusya’nın varlığı ile gücü elinde bulundurma çabasında olan, bu yaklaşıma muhalif KIRIM içerisindeki farklı grupların varlığı. İşte tam da bu kritik süreçte, bir yandan tüm Rusya içindeki Türklerin genel potasına düşme noktasında olan KIRIM ile, diğer Türk topluluklarının mevcut durumunu analiz edip, bilimsel ve stratejik anlamda değerlendirme gereği elzem hale gelmiştir.

Tüm bunları anlık değerlendirme konumunda olabilen, tutarlı tesbitleri ile de dikkat çeken ve aslen Azerbaycan Türkleri’nden olan, TOBB ETÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç.Dr. Toğrul İSMAYİL hocamız ile “Türkiye-Rusya İlişkileri, Rusya Türkleri ve KIRIM’ın Geleceği” başlığı altında TÜBAV’da bu konuyu masaya yatırdık ve değerlendik.

 

 

10297605_900493693336023_1160893539500740725_n

 


 

KONFERANS ( 6 Kasım 2014)

Türkiye’de Robot Teknolojisinde Gelişmeler, Robotların Farklı Amaçlar için Kullanımı

 

Konusmaci:  Doç.Dr. Faruk KEÇECİ

Tarih:  6 Kasım 2014, Saat: 18:00

 

Malum olduğu üzere TÜBAV, yazdan bu yana yaptığı bilimsel içerikli toplantılarını Sosyal Bilimler alanından seçmekte ve daha çok da güncel konuların yoğunluğu nedeniyle son toplantılarını Türk Dünyası meselelerine ayırmaktadır. Bu tarz Sosyal Bilim ağırlıklı toplantıları daha çok Pazar günleri öğle sonrası saatlerde gerçekleştirmiştir..

Sosyal Bilimler ve Türk Dünyası ile ilgili alanlarda sohbet toplantılara devam ediliyor olmakla birlikte, TÜBAV’ın Uygulamalı Bilimler, Teknoloji, İnovasyonağırlıklı toplantıları da öteden beri olagelmekte ve bu içerikli toplantılarımız da Perşembe akşamları (yeri ve günü önceden bildirilerek) yapılmaktadır.

Bu cümleden olarak, önümüzdeki Perşembe akşamı yapacağımız toplantı çok önemli bir teknoloji konusuna ayrılmıştır. Robotlar ve Kullanımı konusu… Bilindiği üzere hızlı teknoljik gelişmeler hem spesifik bilim alanlarının kendi içinde ilerlemesini sağlıyor, hem de interdisipliner düzeyde farklı disiplinlerin bir araya gelerek toptan yeni bir alanda bütünleşip yeni bir teknoloji alanı olarak gelişmesini sağlıyor. Robotik alanı da gün, gün bir çok bilimin (Malzeme, Makina, Motor, Elektronik, Bilişim-İletişim, Kimya, Savunma Teknolojileri ve Biyoteknoloji dahil) bir araya gelmesi ile geniş uygulama alanı bulan bir bilim/teknoloji alanı haline gelmektedir.

Bu çerçevede, konu hakkında çok değerli çalışmaları ile tanınan, el’an İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Robot Teknolojileri alanında çalışmalarda bulunan, bu alanda ödüller alıp uluslararası dergilerde editörlik yapan hocamız Doç.Dr. Faruk KEÇECİ Bey, TÜBAV Vakıf binasında, 6 Kasım 2014 Perşembe günü (Saat:18:00’de) “Türkiye’de Robot Teknolojisinde Gelişmeler, Robotların Farklı Amaçlar için Kullanımı” konulu bir konuşma yaptı.

 

safe_image

 

 


KONFERANS (09 Ekim 2014)

Türklerin Müslümanlık Anlayışı: Maturidilik ve Ahmet Yesevi Yolu

Konusmaci:  Doç.Dr. Zikiriya ZHANDARBEK

Tarih: 19 Ekim 2014 – Saat: 14:00

 

TÜBAV tarihten süzülüp gelen ve günümüzde kritik tartışmaların kaynağı olan önemli bir konuyu daha masaya yatırdı.

Şüphesiz İslamın bütünlüğü ve kapsayıcılığı tartışmasız olmakla beraber, özellikle Asr-ı Saadet ve Endülüs Müslümanlığı dönemlerinde İslamiyetin altın çağlarını yaşadığı, devamında ise Türklerin Müslümanlığı kabul edip, İslamın bayraktarlığını alması ile Avrupa’nın ortalarına kadar bir coğrafyaya uzanan, İstanbul gibi dünya incisi bir şehre sahip olarak, 600 yıl gibi uzun bir süre dünyada üstün varlığını devam ettiren bir başka İslam hükümranlığı Türkler sayesinde gerçekleşmiştir. Göç eden bir Millet olan Türklerin farklı coğrafyalardan gelip, çok farklı coğrafyalara yerleşerek oralarda hem üstün hükümranlıklarını devam ettirmelerinde, hem de kültürel kalıcılıklarını sağlamalarında en önemli etkenin Türklerin Müslümanlık anlayışından kaynaklandığı tüm tarafsız araştırmacılar/gözlemciler tarafından kabul edilmektedir. Temelde AKIL ve HOŞGÖRÜ unsurlarını yoğun olarak içeren bu anlayış son dönemlerde kısmen zaafiyete uğrasa da günümüze kadar gelmiştir. Bugün de özeliikle son yıllarda İslam ile terörü iç-içe göstermeye çalışan olumsuzluklar çerçevesinde, potansiyelde İslam ülkelerinde sağlıklı gelişmenin, kalkınmanın ve uygulamaların ilmi-felsefi inanç kaynağı olarak görülmektedir.

Bu çerçevede, konu hakkında değerli çalışmaları ile tanınan, Kazakistan’ın GELECEK projesinde yer alan, el’an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde misafir bilim adamı olarak bulunan Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi’nden değerli hocamız Doç.Dr. Zikiriya ZHANDARBEK, TÜBAV Vakıf binasında, 19 Ekim 2014 Pazar günü (Saat:14:00’de) “Türklerin Müslümanlık Anlayışı: Maturidilik ve Ahmet Yesevi Yolu” konulu bir konuşma yaptı.

ahmet yesevi

 


 

KONFERANS (12 Ekim 2014)

  

Suriye’de Son Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu

Konusmaci: Ali Ozturkmen

Tarih: 12 Ekim 2014 – Saat: 14:00

TÜBAV bu hafta sonu hem güncel, hem de önemli bir konuyu masaya yatırıldı.. Malum komşu ülke Suriye’de uzun süren bir iç savaş devam etmekte, bu savaşta başta Türkmen soydaşlarımız olmak üzere tüm Suriyeli siviller de mağdur olmakta, bunların neticesi olarak ülkemize sayıları milyonları aşan mülteci gelmektedir. Suriye’deki bu gelişmelerin Türk toplumuna her yönden olumsuz etkisi olduğu gibi, son günlerde hemen sınırımızda gelişen bu olaylar, ülke iç barışını da ciddi şekilde tehdit eder hale gelmektedir.

Bu çerçevede, gelişmeleri yazdığı yazılarla ve raporlarla dile getiren ve öngören Suriye Türkmenlerinin Ankara’daki temsilcilerinden, değerli hukukçu Ali Öztürkmen Bey TÜBAV Vakıf binasında, 12 Ekim 2014 Pazar günü (Saat:14:00’de) “Suriye’deki Son Gelişmeler ve Türkmenlerin Durumu” konulu bir konuşma yaptı.

suriye

 

 


KONFERANS (22 Haziran 2014)

Dünya’da ve Amerika’da Türkoloji Çalışmaları

Konuşmacı:  Dr. Shahyar DANESHGAR 

Tarih: 22 Haziran 2014

Saat: 17:00 – 19:00

 

Aslen İran Azerbaycan’ından olan, Indiana Universitesi’nden Dr. Shahyar DANESHGAR Bey’in bir akademik etkinlik için Türkiye’ye ve Ankara da bulunuyor olması nedeniyle, 22 Haziran Pazar akşamı (Saat:17:00’de) TÜBAV üyelerimize, Genç Bilimcilerimize, Güney/Kuzey Azerbaycanlı Ankara’daki öğrencilere ve akademik camiaya, Türk Cumhuriyetleri’nden gelen öğrencilere “Dünyada ve Amerika’da Türkoloji Çalışmaları”konulu bir konferans  verilmiştir.

Türk Dünyası meselelerinin ve kanayan yaralarımızın bu günlerde zirve yaptığı bir dönemde böylesi önemli bir konu bilimsel çerçeveden bir çok kişinin katılımı ile birlikte TÜBAV merkezinde değerlendirilmiştir.

KONFERANS (12 Haziran 2014)

TÜRK SİYASETİNİN KRİTİK EVRİLME DÖNEMLERİ ve YAKLAŞAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Konuşmacı : Prof. Dr İhsan SEZAL

Tarih: 12 Haziran 2014    Perşembe                        

Saat: 18:30-20:30

TÜBAV’ın, 12 Haziran Perşembe günü yapılan  bu YILIN SON sohbeti, konusu bu kez yine Sosyal Bilim alanında ve güncel bir konuda oldu. KONU BAŞLIĞIMIZ ise, “Türk Siyasetinin Kritik Evrilme Dönemleri ve Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri”. KONUŞMACIMIZ eski Uludağ Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi, halen de TOBB ETU Üniversitesi İİBF Dekanı olan ve toplum bilimleri ve siyaset bilimi konusunda değerli çalışmaları ve eserleri ile tanınan kıymetli hocamız Prof.Dr. İhsan SEZAL’dır…

 

10352264_796452510406809_456929315440664667_n

 


KONFERANS (22 Mayıs 2014)

TAŞTAKİ TÜRK İZLERİ

Tarih: 22.05.2014 – Perşembe

Saat: 18:30-20:30

TÜBAV, 22 Mayıs Perşembe Sohbeti, “ Taştaki Türk İzleri ve Servet SOMUNCUOĞLU Çalışmaları ” konusunda olacak. Bu konularda tüm Türk Dünyasında değerli çalışmaları olan ve çalışmaları ile ödüller de alan, geçen yaz rahmetli olan, TRT prodüktörü Servet Somuncuoğlu‘nun bu çalışmalarına, bilimsel danışmanlık yapan, katkıda bulunan ve bu çalışmaları diğer Taştaki Türk eserleri ile ilişkilendiren çeşitli üniversitelerden Hocalarımız konuğumuz olmuşlardır.

Bu Hocalarımız; Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dursun YILDIRIM, Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nakış KARAMAĞARALI ve İstanbul  Üniversitesi’nden Doktora Öğrencisi Selde SERİN’di. Konuyu bu kıymetli hocalarımız ile birlikte TÜBAV’da masaya yatırılmış ve değerlendirilmiştir. 

Servet SOMUNCUOĞLU hakkında daha fazla bilgi için http://servetsomuncuoglu.wordpress.com/


KONFERANS (8 Mayıs 2014)
TÜBAV Toplantısı: “KIRIM ve UKRAYNA Olaylarının Stratejik Analizi”

Konusmacı: Doç. Dr. Togrul İsmayil

Önce Kiev’de meydana gelen olaylar, ardından Rus yanlısı Ukrayna hükümetinin buna bağlı olarak istifası, peşinden Rusya’nın bu gelişmelere tavır koyması, son olarak da KIRIM parlamentosu önünde yapılan KIRIM Tatarlarının da katıldığı gösteriler, Rusya’nın KIRIM’a müdahelesi hususunda tüm sinyalleri vermekteydi.. Tabii ki, başta Sivastopol Rus deniz gücünün konumu, devrik Rus yanlısı Ukrayna hükümetinin Çin ile 200 bin kişilik tarım işçi transferi konusundaki angajmanları, önceden Rusya’nın Güney Osetya’ya yönelik bu tarz malum oldu-bittileri vb. gibi durumlar da, Rusya’nın müdahele niyetini kuvvetlendiren ciddi etmenlerdi.  Ancak, tüm bu açık sinyallere rağmen hür dünya, Türkiye ve Kırım Tatarları’nın ve STK’ların buna hazırlıklı yakalandığı söylenemez.  Sonuçta, UKRAYNA Devleti’nin önemli ve stratejik bir toprak parçası olan KIRIM, maalesef Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Arkasından UKRAYNA’nın Rus nüfus yoğunluklu Doğu eyaletlerinde meydana gelen olaylar, buna Ukrayna askerlerinin müdahelesi, son olarak Odessa’da sendika binasının yakılması ile 46 kişinin ölmesi ve Kırım Tatarları lideri Mustafa Abdülcemil KIRIMOĞLU‘nun KIRIM’a girişinin engellenmesi, gelişmelerin daha da kötüye gittiği sinyalini vermektedir.  Üstüne üstlük, soğuk savaşın bitiminden itibaren, her yıl Akmescit’te gösterilerin yapıldığı KIRIM Türklerin’nin sürgün yıldönümü olan 18 Mayıs tarihi de hızla yaklaşmaktadır.

İşte tüm bu konuları, gelişmeleri şu ana kadar öngörme noktasında önemli tespitleri olan, aslen Azerbaycan Türkleri’nden, TOBB ETÜ, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Toğrul İSMAYİL hocamız ile “KIRIM’ın İşgali ve UKRAYNA Olaylarının Stratejik Analizi” başlığı altında TÜBAV’da masaya yatırılmış ve değerlendirilmiştir.


KONFERANS (13 Mart 2014)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI ÜYESİ PROF.DR. RECAİ COŞKUN HOCAMIZ TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI GENEL MERKEZİNDE 13 Mart 2014. 
 
Türk Dünyasında “Sivil Toplum” faaliyetlerinin gerekliliği ve mahiyeti;
Türk Dünyası ve Türkiye arasında Bilimsel Faaliyetlerin önemi ve anlamı;
Türk Dünyası ve Türkiye arasında Bilimsel Faaliyetlerin gerekliliği ve geleceği. konulu bir konferans vermiştir.

Nükleer Ener


 KONFERANS (07 Nisan 2011)

Nükleer Enerjinin Dünü, Bugünü, Yarını

 Türk Bilim Araştırma Vakfı’nın Bilim, Teknoloji , Yenilik Politika ve Uygulamaları üzerine Toplantılarına 7 Nisan 2011 tarihinde TÜBAV genel merkezinde güncel bir konuda yapılan toplantı ve analiz ile devam edildi..Konu Nükleer Enerjinin Dünü Bugünü Yarınına ilişkindi. Konuşmacı ise Gazi Üniversitesi Enerji Mühendisliği Bölümünden Prof.Dr. H. Mehmet ŞAHİN idi. Güzel bir sunumla Nükleer Enerji ve Nükleer Santral sistemlerini anlatan Prof. Şahin, özellikle şu an Japonya’da olan felaketin teknik analizini yaparak sunumunu tamamladı. Japonya’da meydana gelen tsunami felaketi sonrası Nükleer Santrallerde oluşan durum konu ile ilgili yakın uzmanlar, akademisyenler ve genç bilimciler (TOBB ETÜ, TAEK, TÜBİTAK, Üniversiteler ve Enerji Mühendisliği bölümlerinden katılımcılar) tarafından analiz edilip, uzun değerlendirmeler yapılarak ele alındı. Toplantı ve sunum katılımcılar tarafından çok bilgilendirici ve yararlı bulundu.
TÜRK BİLİM ARAŞTIRMA VAKFI