TÜBAV Bilim Dergisi

Türk Bilim Araştırma Vakfı (TÜBAV) desteğiyle Tübav Bilim Dergisi adıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarını kapsayan yılda 4 sayı olarak 2008 yılından itibaren yayın hayatını sürdüren, hakemli, uluslar arası Türkçe yayın yapmayı hedeflemiş bilimsel bir dergidir.

Tübav Bilim Dergisi başta orijinal araştırmalar olmak üzere alanında büyük bir açığı kapatacak nitelikteki literatür taraması olan makaleleri de kabul etmektedir. Bu akademik çalışmalar alanlarında uzman hakemlerce değerlendirilip sonuçlar dikkate alınarak kabul veya red edilmektedir.

Tübav Bilim Dergisi 2013 yılında TÜBİTAK ULAKBİM Dergi PARK sistemine dahil edilmiştir. Yazarlarca, bu sistemimizi kullanarak gönderilen çalışmalar değerlendirilmektedir. Dergimize gönderilecek çalışmalarda; yazım kuralları, sunuş formatı, başka bir yere sunulmamış olmak gibi özellikler aranmaktadır.

Dergimizde yayınlanan tüm makalelere özellikle SCI’da taranan dergilerde atıflar yapılması, dergimizin kısa sürede uluslararası indekslerde taranmasına büyük fayda sağlayacaktır. Ülkemizde saygın, akademik süreli yayınlar oluşturma gayretlerimizin Türk Bilim Camiasında destek bulması ve Türk Akademisyenlerin çalışmalarını TÜBAV Bilim Dergisine gönderilmesi dileklerimizle, şimdiye kadar gösterilen ilgi ve katkılardan dolayı teşekkür ederiz.

Her bir sayının basılması, uğraş verdiğimiz tüm zorlukları ve çabaları unutturmaktadır. Dergimizin yayın hayatının sonsuza kadar devam etmesi dileklerimizle…

Türk Bilim İnsanlarına katkılarından dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

TÜBAV Bilim Dergisi sistemine makale göndermek ve dergide yayınlanan makaleleri incelemek için bu linki takip edebilirsiniz http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubav